Stamreeks van Grinsven


Generatie 10 kwartier 537

Magdalena Gijsberti van Grinsven [74],
geb. te Geffen in 1665,
ged. te Geffen op 3 jul 1665,
otr. [34] te Geffen op 2 aug 1692,
tr. te Maren op 17 aug 1692 (geffen prot. doop&trouwboek 1649-1810 p.102)
met
Hendrik Aart van Mierlo [73], zie Stamreeks van Mierlo
geb. circa 1668,
molenaar,
ovl. voor 9 mei 1744.
de molen in Alphen bestaat niet meer, maar nog wel een oude molen eind 1700. opzoeken via http://www.molendatabase.nl/index_nl.php.
Woont 1717 nog te Maren.


Generatie 11 kwartier 1.074 en 1.075

Gijsbert Jacob Dircks van Grinsven [83],
geb. te [geffen] circa 1630,
ovl. te Geffen voor 1693,
otr. [39] te Geffen op 22 nov 1660,
kerk.huw. te Geffen op 19 dec 1660
met
Agnes Claes Goossens van Leuken Neesken [84],
dr. van Claes Goossens van Leuken [2131] en N.N. [2132],
geb. te [geffen] circa 1635,
ovl. te Geffen op 5 apr 1715.
Deze gegevens zijn aangevuld door Anton van Grunsven [AvG]. Ook de voorouders van Gijsbert zijn door Anton aangeleverd.
van Leuken wordt ook wel geschreven Lueken en Goossens wordt Gooiens bij doop dochter.


Generatie 12 kwartier 2.148 en 2.149

Jacob Dircks Jacob van Griensven [2133],
geb. te [geffen] circa 1590,
ovl. te Geffen op 28 mrt 1661,
relatie[851]
met
Magdalena Aerts Ywens van Heumen [2134],
dr. van Aert Ywens van Heumen [2135] en Lijsken Gijsbert Janssen van den Hautart [2136],
geb. te [geffen] circa 1590,
ovl. te Geffen op 20 feb 1661.
[AvG] Schepen te Geffen in 1622 en later Schout te Geffen.
[AvG]NB in D.B.L. komen diverse van Heumens voor die molenaar zijn of er mee getrouwd zijn. Ook uit Geffen en Oss, maar ook St.Michielsgestel en St.Oedenrode.


Generatie 13 kwartier 4.296 en 4.297

Dirck Jacobs Peters Eijmberts van Griensven [2142],
geb. te [geffen] circa 1560,
tr. [854] te Geffen in 1588
met
Hilleken Gijsberts Wouters Kepkens [2143],
dr. van Gijsbert Wouters Kepkens [2144] en Heesken Hendriks Robben [2145],
geb. te [geffen] circa 1560.
[AvG] Secretaris van Geffen (1593).


Generatie 14 kwartier 8.592 en 8.593

Jacob Peters Eijmberts van Griensven [2149],
geb. te [geffen] circa 1530,
relatie[856]
met
Hillenken Aerts Rembouts Kepkens [2150],
dr. van Aert Rembouts Kepkens [2156] en Aertslieff N.N. [2157],
geb. te [geffen] circa 1530.
[AvG] Schout te Geffen Het charter van het st Jorisgilde , berustend in het Geffense archief vermeldt: 1560 "Ter eren Goedts almechtich ende Marien die Moeder Gods ende den rijder Sinte Jorys, met volkomen wil ende consente van Heere Geritden van Vladeracken Ridder ende Heere van Geffen, met oeck Jacob Peter Eymartssoen (van Griensven,) Schout van het Geffen ende Eymart Peterssoen (van Griensven,) Jan Aertsen, Henrik Rutgerssoen(van Griensven?) met den andere schepen van Geffen, met oeck herre jan van der Straten, vicaris van der kercken van Geffen, hebben gesamender hant geordinert ende gemackt een myndelike vergaderingge van erlicke mannen, dien men nompt die oude schutten van Geffen, mydts den wellicken hebben gemackt ende geordinert voer nu ende in toecomende tyden zeekere institutien ordinantien dien de gemyn broeders van Sinte Jorys Ridder ende desser schutterijen gesamentilike hebben geloft te onderhauwen op alsulke coeren ende penen gelichier navolgen sall".
[AvG].


Generatie 15 kwartier 17.184 en 17.185

Peter Engbert Henrik Engberts van Griensven [2158],
geb. te [den dungen] circa 1490,
relatie[858]
met
Hillegonda Jacobs Laureijns Houthuyzen [2159],
dr. van Jacob Laureijns Houthuyzen [2165] en Joris Ermberts Essel [2166],
geb. te [den dungen] circa 1490.
[AvG] (Aantekeningen : Tiendpachter in Geffen; kapelmeester in 1516; woonde in 1503 B 181 Bospad 52; in 1505 B 243 Brabantlands In 1519 koopt Peter Eijmberts (Engbert) van Griensvenne het huis van de erfgenamen van Lambert Rovers . Niet lang daarna sterft hij. Zijn weduwe Hillegont verkoopt het een jaar later al aan Jan Henrik Delis van Griensven. Rond 1550 is het huis van Aleit weduwe van Jan Henrik. In 1600 komt het aan de zoon van Aleit, Jan Jan Henrik Dielis. Bij deling van zijn goederen in 1611 krijgen zijn erfgenamen het huis en gronden. Deze verkopen het aan Hilleke weduwe van Henrik Rutten van Griensven die hertrouwt met Klaas Jacobs Jan Dancken. Peter en Hillegonda zijn de grootouders van Peter van Grinsven alias Peter van Geffen 1521-1589 priester  en kanunnik stichter van diverse studiebeurzen en openbaar notaris in den Bosch. Belast met het stichten van het bisdom den Bosch. Kinderen Jacob en Engbert (in geffen genoemd Eymart) gaan in ongeveer >1500 in Geffen wonen.
[AvG] In 1520 weduwe en woonde B 530 Paterstraat Den Dungen.(R.A. 1841, fol. 315 d.d. 20/1/1513).


Generatie 16 kwartier 34.360 en 34.361

Engbert Henrik Engberts Peters van Griensven
[2167],
geb. te [den dungen] circa 1440,
relatie[860]
met
Lijsbeth Henrik Emonts van Rode
[2168],
dr. van Henrik Engberts Peters van Rode [2169] en Elisabeth Emontslief [2170],
geb. te [den dungen] circa 1470,
ovl. voor 1515.
[AvG].
[AvG] Overleden voor 1515. Woonde Flaas 7 en 5.) Wanneer de vader van Lijsbeth, Hendrik Emonts is overleden erft zijn vrouw Elizabet. Later rond 1460 komt alles toe aan Engbert Hendrik Engberts van Griensvenne. Hierna erft zoon Lenaart van Griensvenne. In 1536 is er voor het eerst sprake van een huis als de erfgenaam van Lenaart Engberts een huis schuur, hof, bakhuis, hof en land verkopen aan Wouter Jan Hacken.


Generatie 17 kwartier 68.720 en 68.721

Henrik Engbert Peters Engberts (van Griensven) [2173],
geb. te [den dungen] circa 1400,
ovl. te Den Dungen,
relatie[862]
met
Heilwich Jan Rudgers van Griensven [2174], dr. van Jan Rutger Janssen, die Writer van Griensvenne [2176] en Jutta Henrik Heijnensoon van den Laar [2177],
geb. te Den Dungen in 1403,
ovl. in 1436.
Heeft hij de naam van zijn vrouw aangenomen? [AvG].
[AvG] Een broer van Heijlwich is Rutger geboren 1391 de eerste voorvader van Hester van Grinsven.