Stamreeks Den Daas


Generatie 7 kwartier 95

Janna Diderika Johanna Diederika den Daas [1221],
geb. te Jutphaas op 28 nov 1843 Akte 62 Jutphaas dd. 30-11-1843 Jacobus Theodorus den Daas 34 jaar, werkman, won Jutphaas op 28-11 om 9 uur 's avonds een vrouwelijk kind van Johanna Verheij wat hij de naam geeft van Janna Diderika,
tr. (1) [536] te Utrecht op 25 nov 1863 Utrecht Akte 415; Jacobus Vlamijnck, sigarenmaker, oud 32 jaar, geb. en won. Alhier, mjzv Jean Vlamijnck overl. en Johanna Stuivenberg, z.b. won. alhier met Janna Diderika den Daas, z.b. geb. te Jutphaas won. alhier oud 19 jaar minderj dv Jacobus Theodorus den Daas overl. en Johanna Verheij z.b. won. alhier. Bijlage: geboorte-extracten, doodsextract vader bruid en cert. Nat. Mil
met
Jacobus Vlamynck [1220], zie Stamreeks Vlamynck
zn. van Jean Vlamynck [3056] (1830: hoedenmaker 1831:kolvenmaker) en Johanna Stuivenberg [3180],
geb. te Utrecht Lange Vellenstraat wijk A 374 op 28 jan 1831 akte 141 d.d. 29-1-1831; om 06.00 uur; vader kan niet schrijven,
sigarenmaker,
ovl. voor 1889,
relatie(2) [537]
met Marinus Dörr [1222],
geb. te Utrecht op 24 jan 1842.Generatie 8 kwartier 190 en 191

Jacobus Theodorus den Daas [3185],
ged. NG te Utrecht op 10 dec 1809,
werkman steenwerker,
ovl. te Utrecht op 4 feb 1855 Akte 144 Utrecht dd. 05-02-1855: Op 04-02 om half vijf 's morgens is overl. Jacobus Theodorus den Daas, geb. Utrecht en won. alhier, werkman, wonende Rotsoord K 141 echtgenoot van Johanna Verheij zoon van Cornelis den Daas en Agatha van Slingerland,
tr. [1320] te Jutphaas op 21 nov 1838 akte 11: Jacobus Theodorus den Daas, steenwerker, 28 jaar geb. te Utrecht, mjzv Cornelis den Daas overl. en Agatha Slingerland, z.b. won. alhier met Johanna Verheij, z.b. 32 jaar geb. Ameide en Tienhoven prov. Zuid Holland won. alhier mjdv Izaak Verheij metselaar won. Maurik en van Joanna Diderica van Schaardenburg, overl.
Bijlage: doodsextract Cornelis den Daas overl. Utrecht 22-06-1827, Doopextract Ameide en Tienhoven Op 22-01-1806 is geborne en op 26-01 daaropvolgend gedoopt Johanna vader: Izack Verheij moeder: Janna Diderica van Schaardenburg. Register van overlijden Ameide Op 09-01-1829is overleden Janna Diderica van Schaardenburg ook genaamd Diderika of Janna Didrica van Schaardenburg z.b. oud 55 jaar, geb. te Kockingen, gewoond hebbende alhier huisvrouw van Izaac verheij Jacobszoon ook wel genaamd Izaak of Izac Verheij Jacobszoon, metselaar won. alhier, dochter van Wouter van Schaardenburg en van Hilletje Nederhorst, beiden overl. Cert. Nat. Mil. Vrijgesteld van dienst
met
Johanna Verheij [3186],
dr. van Izaak Verheij [3189] (metselaar) en Janna Diderika van Schaardenburg [3190],
geb. te Ameide,
ged. te Ameide Gemeente Ameide en Tienhoven Zuid Holland op 22 jan 1806,
ovl. te Utrecht op 8 dec 1879 Akte 1905 Utrecht dd. 09-12-1879. Op 08-12 om half vijf voormiddags is overl. Johanna Verheij, geb. Ameide won. alhier Brugstraat C 965 weduwe van Jacobus Theodorus den Daas, dochter van Zijnde verder niets bekend.


Generatie 9 kwartier 380 en 381

Cornelis den Daas [3197],
ged. te Utrecht op 27 apr 1777 DTB Doopboek 16 pag 153 Gereformeerde Geertekerk Cornelis won buiten de Tolsteegpoort op 27-04-1777 beide ouders lidmaat,
ovl. te Utrecht op 22 jun 1837 Akte 804 Utrecht dd. 23-06-1837. Cornelis den Daas, werkman, geb. Utrecht won. aldaar buiten de Catharijnenpoort wijk L nr 218 getrouwd aan Agatha Slingerland, zoon van wijlen Cornelis den Daas en van wijlen Adriana van Hattum in het ziekenhuis op 22-06 om 2 uur 's middags hebbende kinderen nagelaten in de leeftijd van 60 jaar,
tr.[1321]
met
Agatha Slingerland [3188],
geb. te Schoonhoven circa 1778,
ovl. te Utrecht op 23 nov 1846 Akte 1294 Utrecht dd. 23-11-1846 Agatha van Slingerlandt, z.b. geb. Schoonheven won. alhier aan de Jansbrug C nr 9 weduwe van Cornelis den Daas, dochter van wijlen Jacobus van Slingerlandt en wijlen Lijsbeth Bronkhorst oud 68 jaar.


Generatie 10 kwartier 760 en 761

Cornelis den Daas [3187],
geb. te Utrecht Op de oven van de heer van Cleeff in sep 1725,
NG,
ovl. te Utrecht op 18 okt 1800 datum aangifte 27-10-1800, laat na meerderjarige kinderen, woonde in het Oude Mannenhuis zijnde bedeeld, werd begraven van de Diaconie in de Nicolaikerk Grafbidder was Steegman (Begraafboek 139 pag. 698),
tr. (1) [1325] te Utrecht op 14 jul 1746
met Catharina (Kaatje) Caetje van der Maal [3195],
ged. te Utrecht Op de oven van Abraham van der Schilder op 7 sep 1746,
ovl. te Utrecht op 7 sep 1772 datum aangifte 21-09-1772, laat na mondige en onmondige kinderen, woonde buiten de Tolsteegpoort op de oven van Abraham van der Schilden. Is gratis begraven in de Nicolaikerk door grafbidder Untrop (Begraafboek 137 pag. 271).
De kinderen van Cornelis stammen van een gezinsstaat van C.J. van den Hoek zie www.genealogieonline.nl,
tr. (3) [1327] te Utrecht op 8 apr 1788 in de Catharijnekerk Utrecht als weduwnaar van een onbekende, door predikant Kortenhoef N Herv, met Francijn Sluijk, weduwe van Jan N (huwelijksboek 106 pag 98)
met Francijn Sluijk [3198],
ged. te Utrecht op 16 dec 1732,
ovl. te Utrecht op 10 dec 1799 datum aangifte 23-12-1799, woonde buiten de Tolpoortbrug, huisvrouw van Cornelis den Daas, laat man en minderjarige kinderen na. Begraven in de Nicolaikerk gratis zijnde bedeeld. Grafbidder was Nagtegaal (begraafboek 139 pag 653v),
tr. (2) [1326] te Utrecht op 23 feb 1773 DTB huwelijksboek 105 pag. 193 Cornelis den Daas weduwnaar van Caatje van der Maal, gereformeerd gehuwd in de Catharinakerk op 23-02-1773 met Adriaantje van Hattum Jongedochter Predikant Du Toiet te Utrecht
met
Adriana (Adriaantje) van Hattum [3196],
ovl. te Utrecht op 4 jan 1786 datum aangifte 16-01-1786, laat na haar man en onmondige kinderen, woonde buiten de Tolsteeg op de oven van Abraham van der Schilden. Begraven in de Geertekerk door grafbidder van Beijnum.(Begraafboek 138 pag. 391).


Generatie 11 kwartier 1.520 en 1.521

Bastiaan Cornelisse den Daas [3230],
geb. vermoedelijk te Utrecht circa 1700,
ovl. te Utrecht op 1 feb 1749,
tr. [1334] te Utrecht op 10 jul 1725
met
Maria Wagenaar [3231], dr. van Berent Wagenaar [3246] en Helena de Groot [3247],
ged. te Utrecht op 1 apr 1705,
ovl. te Utrecht op 4 apr 1756.
De info over bastiaan en zijn kinderen stammen van een gezinsstaat die ik kreeg van C.J. van den Hoek zie www.genealogieonline.nl.


Generatie12 kwartier 3040 en 3041

Cornelis den Daas [3242],
geb. circa 1670,
Één document in dossier aanwezig:
emails\2006-10-14-CeesJanvandenHoek-rnr3242 .doc,
tr.[1337]
met
Jacoba van Gijn [3243],
geb. circa 1670,
ovl. te Utrecht in 1742.
De info over Cornelis en zijn kinderen stammen van een gezinsstaat die ik kreeg van C.J. van den Hoek zie www.genealogieonline.nl.