Stamreeks Klardie - Clardè


Generatie 7 kwartier 127

Agnes Petronella Antonetta Klardie [910], komt verder alleen voor als Agnes Antonetta
ged. te 's-Hertogenbosch op 24 dec 1812 Den Bosch DTB 026,
koopvrouw, oude kleren verkoopster, naaister,
ovl. te 's-Hertogenbosch op 21 dec 1893 akte 742 d.d. 21-12-1893; om 02.00 uur,
tr. [416] te 's-Hertogenbosch op 19 jul 1834
met
Everardus Theodorus van Elten [909], zie Stamreeks van Elten
zn. van Everardus van Elten [931] en Dorothea Remie [932],
geb. te Nijmegen op 15 jun 1810,
schoenmaker,
ovl. te 's-Hertogenbosch op 27 dec 1901 akte 847 d.d. 28-12-19-1.
Gedoopt in de Augustijnenkerk te Nijmegen. Bij de geboorte van hun dochter woonde het echtpaar: Marktstraat wijkA no.444. In zijn huwelijksakte staat dat hij diende als kannonier der tweede klasse bij de eerste afdeling mobiele schutterij van Noord Brabant en in den Bosch in garnisoen lag.


Generatie 8 kwartier 254 en 255

Antonius Klardie [933],
ged. te 's-Hertogenbosch op 12 dec 1770 (getuigen: Antonius Klardie en Johanna Theresia van Dijck),
oude klerenkoper,
oude klerenkoper,
ovl. te 's-Hertogenbosch Minderbroedersstraat wijkA no.181 op 18 jan 1829 akte folio 11 d.d. 19-01-1829; om 05.00 uur,
relatie[417]
met
Anna Maria Cobers Geurs, Geurts [934],
dr. van Sebastien Cobers [2249] en Petronella Vulders [2250],
geb. te Doornik [België] = Tournai in Henegouwen op 18 apr 1781,
visverkoopster,
logementhoudster,
ovl. te 's-Hertogenbosch Achter de Hoofdwacht wijk C 203 op 15 okt 1861 akte folio 158 d.d. 15-10-1861; om 03.00 uur.
komt onder vele namen voor Anna, Anna Maria, Maria, Johanna. Het meest betrouwbaar lijkt haar overlijdens akte Anna Maria Cobers. In het bevolkingsregister van 1822 wordt vermeld dat ze 42j en geboren in Doornik, In 1850 wordt ze Johanna genoemd, visverkoopster geb 1779 te Doornik en ze woonde Meelpoort 259. Haar dochter Elisabeth (*1805) woont bij haar.


Generatie 9 kwartier 508 en 509

Theodorus (Hendrik) Clardie [944] Klardie, Clarè, Clardè, Clardij, Claerdie,
ged. te 's-Hertogenbosch op 8 mrt 1739 GA Den Bosch DTB059 Jacob kerk (getuigen: Henricus Clardè en Gerarda van Wel),
otr. (2) [882] te 's-Hertogenbosch op 19 dec 1778 GA Den Bosch DTB 301A pag 14verso
met Maria Catharina Doné [1085] Donè, Donne, Donnee, du Donée,
ged. te 's-Hertogenbosch op 20 aug 1731 (getuigen: Petrus N.N. en Joanna Dielesen).
zie opmerking bij tweede huwelijk.
weduwe van Jacobus van Wijk; dochter van Martinus Doné en Hendrina Dielesen.
Theodorus (Hendrik) Clardie [944] en Maria Catharina Doné [1085]
"Bruidegom legt over extract uit het Dootregister ten blijke dat sijne voorige vrouw op den 15 september deses jaers op het St.Janskerkhov is begraeven, als mede acte ter secretarie alhier gepasseert, waarbij Peter Benst, grootvader maternel en Aeltje van de Graeff, verklaeren dat den bruidegom gene goederen besit om daer van inventaris ten behoeve van sijne kinderen te maeken.".
(Voor de bruid is wel een inventaris gemaakt) De bruidegom is in militaire Dienst geweest, "dan reeds voor tien jaeren sijne paspoort te hebben gehad", relatie(1) [418]
met
Maria Aldegondis (Allegonda) Bens Benst [945],
dr. van Peter Bens [1086] en Joanna van Dijk [1087],
ged. te 's-Hertogenbosch op 20 nov 1745 (getuigen: Georgius Stevenaer en Helena van Dijk),
begr. te 's-Hertogenbosch St.Janskerkhof op 15 sep 1777.
In Den Bosch DTB 305 p. 169 komt een Pieternella Bens voor, wiens man haar geen goed heeft nagelaten voor zijn en haar 7 kinderen.


Generatie 10 kwartier 1.016 en 1.017

Antonius Clardè [1088],
woonachtig te 's-Hertogenbosch in 1700,
tr.[884]
met
Anna Maria van Wel [1089], dr. van Theodorus van Wel [1196] en Antonia [1197],
ged. te 's-Hertogenbosch op 5 sep 1712 (getuigen: Gerardus van Wel en Maria Cronenburg).
Bij zijn kinderen is 2x getuige: Caspar (Gaspar)Clardie.
De oudste Caspar Clardie komt voor op 04-04-1707 als getuige bij een doop en kinderen van een Caspar worden in den Bosch gedoopt van 1717-1725.